Şirket Kuruluşu, Tescil İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre iki yada daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını ortak amaçla bir ana sözleşme ile bir araya getirmeleri sonucu ortaya çıkan ticari işletmedir.

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

6102 sayılı (TTK) Türk Ticaret Kanununun 329. Maddesinde Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olmakla birlikte, borçlarından nedeniyle sadece şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu olduğu, pay sahiplerinin yani ortaklarının sadece ödemeyi taahhüt ettikleri sermaye paylarından ve sadece şirkete karşı sorumlu oldukları şirket tipidir. Ortak sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Geniş tanımıyla ile Anonim Şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, payları kıymetli evrak niteliğinde pay senetlerine bağlanarak veya Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kayıt yoluyla tedavül edebilen ve ortaklarının sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlı olan sermaye şirketleridir.

Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirketler 6102 sayılı (TTK) Türk Ticaret Kanunu’nun 573. maddesinde tanımlanmaktadır, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olan ve bu sermayenin, esas sermaye paylarının toplamından oluştuğu şirket türüdür. Ortak sayısı 50 yi aşamaz.

Limited Şirketler, kanunen yasak olmayan (örneğin sigortacılık, bankacılık ve finansal kiralama alanlarında faaliyet gösteremezler) her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilmektedir

Şirket Kuruluş Aşamaları

Hazırlık Aşaması

Şirket kurulumu Sırasında ihtiyacımız olan bilgileri sizden alırız ve ihtiyaçlarınızı tespit ederiz.

Tescil ve İlan

Türk ticaret kanunu’na  uygun olarak hazırlanmış olan ana sözleşmeniz ve kuruluşunuz Ticaret Siciline kayıt edilir ve şirketinize tüzel kişilik kazandırılır.

Şirket türünün belirlenmesi

Yukarıda yapılmış olan açıklamalar ışığında size uygun olan şirket türünü belirlemeniz gerekmektedir. Eğer hala kararsız kaldıysanız 50den fazla hissedara sahip olmak çok fazla yatırımcı çekmek veya halka açık bir şirket kurmak gibi büyük umutlarınız varsa Anonim şirket sizin için uygun olabilir. Aksi ise limited şirket kurabilirsiniz.

Ticaret Odası Kayıt işlemleri

Ticaret sicil işlemlerine paralel olarak  Ticaret Odası kaydınız gerçekleştirilir.

Ana Sözleşmenin Hazırlanması

Şirket ana sözleşmesi hazırlarken şirket unvanının ve şirket NACE kodunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu belge 6102 Sayılı Türk ticaret kanunu gereği şirket Ortaklarının yada kurucularının adlarını, şirketin unvanını, Faaliyet alanlarını amaç konusunu, şirketin ticari merkezini, elde edilecek kârın nasıl dağıtılacağını gibi yönetimsel konuları içermektedir.  Türk Ticaret kanununa uygun olarak hazırlanmış olan ana sözleşme Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil edilerek şirketinize tüzel kişilik kazandırılmış olur.  Ana sözleşmesi bulunmayan şirketin kanunlarımıza göre tüzel kişiliğe sahip olması ve kâr elde etmeye başlaması mümkün değildir.  Kurucuların üzerinde mutabık kaldıkları sözleşme metni Merkezi Sicil Sistemine girilerek tescili sağlanmalıdır. Şirketin bel kemiği olan ana sözleşmenin profesyoneller tarafından hazırlanması gelecekte karşınıza çıkabilecek sorunların düzeltilmesinde gereksiz yere zaman ve para israfının önüne geçecektir.

Vergi Dairesi Mükellefiyeti

Ticaret sicil işlemleri sonrasında ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvuruda bulunularak vergi mükellefiyetiniz tahsis edilir.

why traders choose us

Raw Spreads

Receive premium pricing from Top Tier financial institutions. Pricing from Top Tier financial institutions.

Devamı...

No Dealing Desk

With Consulting WP you’ll get no re-quotes, no dealer intervention and fair order execution.

Devamı...

State of the Art

Trade Forex and CFDs with the world’s best trading platforms on your desktop or mobile device.

Devamı...

strategy development

  • One
  • Two

range of markets

forex

Trade Forex with leverage, sixty currency pairs, fast execution and No Dealing Desk.

indices

Trade 15 Index CFDs and take a position according to your view of the overall market.

metals

Trade gold and silver and take advantage of our advanced platforms and no-deposit-fees policy.

oil range

Trade Brent Crude and WTI light crude oil. No deposit fees.

trade on the go!

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
WhatsApp chat