Muhasebe Bilgi Sistemleri

Bilginin, işletme yöneticilerinin karar vermesine etkili olması, onun kararlarının belirsizliğini azaltabilmesi ve faydalı olabilmesi için; bilginin doğruluğu, tamlığı, zamanlılığı, ekonomikliliği ve sadeliği gibi özelliklere sahip olması gerekir. Bir bilgi sisteminin başarılı olup olmaması ise, üretilen bilginin değeriyle yakından ilişkilidir.

Rekabet yoğun ve her geçen gün globalleşen yeni Dünya düzeninde işletmenizin sürekliliğini devam ettirebilmeniz için firmaların hızlı/etkin kararlarla yürüyebilmeleri, bilgilere erişecek kanalları kullanabilmelerine bağlı. Dış dünyada olan biteni izlerken buna uygun kararları alabilmek, iş süreçlerimizi yeniden düzenlemek ve tüm bunları yaparken de bilgi sistemlerinden yararlanmak gerekli. İş süreçlerine en uygun bilgi sistemlerini seçmek için de doğru teknolojinin seçilmesi zorunlu.

Bu süreci yaşamadan satın alınan bilgi ve raporlama sistemleri, sonuç getirmekten çok, kuruluşların gider kalemlerini arttırmaya dönük yatırımlar olmaktan öteye geçemiyorlar.

Muhasebece olarak, yazılım seçim maliyetlerini en aza indirgemeye yönelik süreç odaklı muhasebe bilgi sistemleri konusunda danışmanlık vermekteyiz.

WhatsApp chat