Defter tutma ve Muhasebeci Ücretleri

Muhasebe ücretleri ; Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından  belirlenir genelde yılın son tarihlerinde resmi gazetede yayınlanır.

Muhasebe ücretleri 2018 yılı için geçerli olmak üzere 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; 2018 yılında SM, SMMM ve YMM’lerce uygulanacak olan asgari ücret belirlenmiştir.

Ücretler belirlenirken iller bazında belirleme yapılmaktadır Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan iller 1. Grup iller, 2. Grup iller, 3. Grup iller, 4. Gurup iller olarak 4 guruba bölünmüştür.

 • İşletme defteri tutma ücretleri ve muhasebe ücretleri;

  İşletme defteri tutma ücretleri ve muhasebe ücretleri; Taşımacılık hizmet alım satım, İmalat inşaat, Zirai kazançlar, Apartman ve site yönetimleri ve Dernekler ve vakıflar olmak üzere 5 kategoride ayrı ayrı ücretlendirilmektedir. Çalışan sayıları şube sayısı ve hangi ücret gurubunda olduğunuz muhasebe ücretinizi belirler.

 • Bilanço esasına göre defter tutma ve muhasebe ücretleri;

  Bilanço usulünde defter tutulan Şahıs firması muhasebe ücretleri, adi ortaklık ve muhasebe ücretleri, kolektif şirket muhasebe ücretleri, adi komandit şirket muhasebe ve mali müşavirlik ücretleriniz hizmet sektörü bilanço esası defter tutma muhasebe ücretleri, Alım satım ve ticaret sektörü muhasebe ücreti, imalat ve inşaat sanayi muhasebe ücretleri olarak kategorilenmiş olup ücretleri belirlenirken diğerlerinde de olduğu gibi çalışan sayınız şube sayınız ve hangi il gurubunda olduğunuz muhasebe ücretinizi etkilemektedir. Buna ek olarak cironuz ve e- defter uygulamasında olmanız da ücretinizi belirleyen etkenler arasındadır.

 • Limited Şirket defter tutma ve muhasebe ücretleri;

  Limited Şirketler bilanço usulüne göre defter tutarlar, Limited şirket muhasebe ve mali müşavirlik ücretleriniz hizmet sektörü Limited şirket muhasebe ücretleri, Alım satım ve ticaret sektörü Limited şirket muhasebe ücreti, imalat ve inşaat sektörü Limited şirket muhasebe ücretler olarak üç grupta kategorilendirilmiş olup ücretleri belirlenirken yine çalışan sayınız şube sayınız ve hangi il olduğunuz muhasebe ücretinizi etkilemektedir. Buna ek olarak şirketinizin cirosu ve e- defter uygulamasında olmanız da ücretinizi belirleyen etkenler arasındadır.

 • Serbest meslek kazanç defteri tutma ücretleri;

  Serbest meslek kazanç defteri tutma ücretleri; ( Avukat, Doktor, psikologlar ve diğer serbest meslek erbapları için) Serbest meslek kazancı elde eden vergi mükellefleri 2017 yılında defter beyan sistemine geçiş yapıldığından iş yükleri artmış olmasına rağmen en son teknolojik gelişmeleri takip eden Muhasebece Mali Müşavirlik ve Danışmanlık firmamız katıldığımız seminer ve eğitimlerle kısa sürede sistemi çözümlemiş ve mükelleflerinin hiç bir sorun yaşamadan sisteme entegrasyonunu tamamlamıştır. Ücretler belirlenirken yine çalışan sayıları şube sayısı ve hangi ücret gurubunda olduğunuz muhasebe ücretinizi etkilemektedir.

 • Hisseli komandit şirket defter tutma ve muhasebe ücretleri;

  Şirketler mevzuat gereği bilanço usulüne göre defter tutarlar, Hisseli komandit şirket muhasebe ve mali müşavirlik ücretleriniz hizmet sektörü Hisseli komandit şirket muhasebe ücretleri, Alım satım ve ticaret sektörü Hisseli komandit şirket muhasebe ücreti, imalat ve inşaat sanayi sektörü Hisseli komandit şirket muhasebe ücretler olarak kategorilendirilmiş olup ücretleri belirlenirken yine çalışan sayınız şube sayınız ve hangi il gurubunda olduğunuz muhasebe ücretinizi etkilemektedir. Buna ek olarak cironuz ve e- defter uygulamasında olmanız da ücretinizi belirleyen etkenler arasındadır.

 • Anonim Şirket defter tutma ve muhasebe ücretleri;

  Anonim Şirketlerde diğer şirketlerde olduğu gibi bilanço usulüne göre defter tutarlar, Anonim şirket muhasebe , mali müşavirlik SMMM ücretleri hizmet sektörü Anonim şirket muhasebe ücretleri, Alım satım ve ticaret sektörü Anonim şirket muhasebe ücreti, Anonim Şirket imalat ve inşaat sektörü muhasebe ücretler olarak üç grupta kategorilendirilmiş olup ücretleri belirlenirken yine çalışan sayınız şube sayınız ve şirket merkezinin hangi ilde olduğu  muhasebe ücretinizi etkilemektedir. Bunlara ek e- defter uygulamasında olmanız olarak şirketinizin cirosu da ücretinizi belirleyen etkenler arasındadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bir sorunuz mu var, Sizi dinliyoruz bize hemen 0850 840 0684 numaralı mükellef destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.

[Toplam:6    Ortalama:4.3/5]

Muhasebe Ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için 0850 840 0 684 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

[Toplam:6    Ortalama:4.3/5]


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp chat