6736 – 7020 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ

6736 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ
TAKSİT VERGİ BORÇLARI

SON ÖDEME TARİHİ

SGK BORÇLARI

SON ÖDEME TARİHİ

1. TAKSİT 31 Mayıs 2017 31 Mayıs 2017
2. TAKSİT 31 Mayıs 2017 30 Haziran 2017
3. TAKSİT 31 Temmuz 2017 31 Ağustos 2017
4. TAKSİT 30 Eylül 2017 31 Ekim 2017
5. TAKSİT 30 Kasım 2017 31 Aralık 2017
6. TAKSİT 31 Ocak 2018 28 Şubat 2018
7. TAKSİT 31 Mart 2018 30 Nisan 2018
8. TAKSİT 31 Mayıs 2018 30 Haziran 2018
9. TAKSİT 31 Temmuz 2018 31 Ağustos 2018
10. TAKSİT 30 Eylül 2018 31 Ekim 2018
11. TAKSİT 30 Kasım 2018 31 Aralık 2018
12. TAKSİT 31 Ocak 2019 28 Şubat 2019
13. TAKSİT 31 Mart 2019 30 Nisan 2019
14. TAKSİT 31 Mayıs 2019 30 Haziran 2019
15. TAKSİT 31 Temmuz 2019 31 Ağustos 2019
16. TAKSİT 30 Eylül 2019 31 Ekim 2019
17. TAKSİT 30 Kasım 2019 31 Aralık 2019
18. TAKSİT 31 Ocak 2020 28 Şubat 2020
Mükellefler yapılandırdıkları borçlarını seçmiş oldukları taksit sayılarına göre 6-9-12 ve 18 taksitte ödeyeceklerdir.
7020 SAYILI KANUNA GÖRE TAKSİT ÖDEME TAKVİMİ
TAKSİT VERGİ BORÇLARI

SON ÖDEME TARİHİ

SGK BORÇLARI

SON ÖDEME TARİHİ

1. TAKSİT 31 Temmuz 2017 31 Ağustos 2017
2. TAKSİT 30 Eylül 2017 31 Ekim 2017
3. TAKSİT 30 Kasım 2017 31 Aralık 2017
4. TAKSİT 31 Ocak 2018 28 Şubat 2018
5. TAKSİT 31 Mart 2018 30 Nisan 2018
6. TAKSİT 31 Mayıs 2018 30 Haziran 2018
7. TAKSİT 31 Temmuz 2018 31 Ağustos 2018
8. TAKSİT 30 Eylül 2018 31 Ekim 2018
9. TAKSİT 30 Kasım 2018 31 Aralık 2018
10. TAKSİT 31 Ocak 2019 28 Şubat 2019
11. TAKSİT 31 Mart 2019 30 Nisan 2019
12. TAKSİT 31 Mayıs 2019 30 Haziran 2019
13. TAKSİT 31 Temmuz 2019 31 Ağustos 2019
14. TAKSİT 30 Eylül 2019 31 Ekim 2019
15. TAKSİT 30 Kasım 2019 31 Aralık 2019
16. TAKSİT 31 Aralık 2019 28 Şubat 2020
17. TAKSİT 28 Şubat 2020 30 Nisan 2020
18. TAKSİT 30 Nisan 2020 30 Haziran 2020
Mükellefler yapılandırdıkları borçlarını seçmiş oldukları taksit sayılarına göre 6-9-12 ve 18 taksitte ödeyeceklerdir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMEZ İSE NE OLACAK?

Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla,
kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya
eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen
ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi
şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.
İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik
ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi bu Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen
alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının
son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna
kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu
Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde
ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir
takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından
taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yıllık gelir veya
kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel
tüketim vergisi için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine
tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim
yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun
hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını
kaybederler.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]


WhatsApp chat